Forretningsdrevet IT

Hvad vil det sige, at IT er forretningsdrevet?

Det Starter Med Forretningen

Når IT skal være forretningsdrevet, skal der være noget at styre mod – en strategi, en vision eller mission, og der skal være et klart mål for, hvordan IT kan bidrage.

Som sparringspartner kan jeg hjælpe med, hvordan IT bedst kan bidrage til at nå målet, og hvordan IT kan muliggøre endnu mere ambitiøse mål for forretningen.

Derefter skal der skabes fælles forståelse

Når formålet med forretningen og IT er på plads, skal det deles af alle, som skal være med til at skabe succes’en. Når man ved, hvad man arbejder hen mod, er det lettere at vide, om man gør det rigtige.

Det er væsentligt at sætte fokus på dialog mellem de forskellige faggrupper. Grupperne benytter forskellige fagudtryk og har forskellige måder at bruge sproget på. Hvis man ikke kender hinandens måder at udtrykke sig på, kan der let opstå misforståelser og konflikter.

Med workshops og mødeledelse kan jeg hjælpe med at få skabt forståelse for og ejerskab af IT samt for målet og målgruppen.

Så kan der laves en fokuseret indsats

Med en fælles forståelse for mål og målgruppe(r) er rammerne på plads for en fokuseret indsats. Men det er vigtigt, at forretningsfokus bliver fastholdt igennem hele forløbet. Og det kræver en aktiv indsats.

Strukturerede processer kan bidrage til at sikre fastholdelse af forretnings- og kundefokus.

Jeg kan hjælpe med at skabe strukturerede og formaliserede processer for opgavernes definition, prioritering og udvælgelse, gennemførelse af projekter med mere.

Valg af samarbejdspartner handler om de rette personlige egenskaber, om erfaring og om tillid. Lad os mødes til en uforpligtende snak, så vi kan se, om kemien passer.

Læs også mere under Referencer og Ydelser.